Scheiden regenwater-afvalwater


Het scheiden van regenwater van vuilwater-leidingen (of het ontkoppelen van regenwaterbuizen van afvalwateraflopen) kan gewenst zijn indien er rioleringswerken worden uitgevoerd in uw straat.I.p.v. het regenwater met de gewone afvoer naar de riool weg te laten vloeien, kan een "ontkoppeling" voorzien worden om het regenwater op te vangen, klaar voor verder gebruik.

zie: schema regenwater-afvalwater

Offerte regenwater & afvoerwerken

Vraag Belmans & Zn vrijblijvend een prijsofferte m.b.t. graafwerk, werken aan afvoer en scheiding van regenwater.
» contactinfo / prijsofferte